Bilgi Edinme
Tarih : 5550 defa incelendi

Bilgi Edinme

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, belediyemizden bilgi veya belge talep edebilirsiniz. Yapacağınız başvuru tarafımızca incelendikten sonra işleme alınacaktır

İlgili Mevzuat

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Başvuru Şekli

e-Bilgi Edindirme Başvurusu [ Bireysel ]
e-Bilgi Edindirme Başvurusu [ Kurumsal ]