1\1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Tarih : 24-12-2018 56 defa incelendi

 Belediyemiz Meclisinin 19.10.2018 tarih ve 113 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2018 tarih, 374 sayılı kararları ile onaylanan Yenişehir Mahallesi 465 ada 22 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/100 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 13.12.2018 itibariyle 1 (bir) ay süreyle Belediyemizde ilana çıkarılmıştır.