1\1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Tarih : 06-03-2019 43 defa incelendi

           Belediyemiz Meclisinin 04.10.2018 tarih, 100 sayılı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2019 tarih, 44 sayılı kararı ile onaylanan Yukarınasırlar Mahallesi, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 759, 760, 775, 776, 791, 904, 919, 920, 938, 939, 954, 962, 963, 107/1, 193, 1582, 1284, 1283, 1286, 1282, 439 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile Dökmetaş  Mahallesi, 604, 618, 619 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun 05.03.2019 tarihi itibariyle 1(bir) ay süreyle Belediyemizde ilana çıkarılmıştır.