1\1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Tarih : 16-01-2020 1 defa incelendi

          Belediyemiz Meclisinin 06.09.2019 tarihli, 152 sayılı ve Büyükşehir Belediyesi Meclisinin  12.11.2019 tarih, 288 sayılı kararları ile onaylanan İlimiz, Yenişehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi 459 ada 30 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 09.12.2019-07.01.2020 tarihleri arasında 1(bir) ay süreyle Belediyemizde ilana çıkarılmıştır.