1\1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Tarih : 04-05-2020 32 defa incelendi

             Belediyemiz Meclisinin 10.01.2020 tarih, 11 sayılı ve Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.03.2020 tarih, 69 sayılı kararları ile onaylanan İlimiz, Yenişehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi 457ada 3 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 27.04.2020 tarihi itibariyle 30(otuz) gün süreyle Belediyemizde ilana çıkarıldığı hususunu;