Anız Yakmaya Son
Anız Yakmaya Son
Tarih : 02-07-2019 13 defa incelendi

Anız Yakmaya Son

Bölgemizde hububat hasadı sonrası sık sık yaşanan anız yakmalarının önüne geçmek için belediyemiz muhtarlıklar müdürlüğü, tüm muhtarlara tebligat göndererek, çiftçileri bilgilendirdi. Anız yakmanın toprak verimliliğini azalttığı, canlılara da zara verdiği belirtilen tebligatta çiftçilerin anız yakmamaları konusunda uyarılar yer aldı.

Tebligattaki ana başlıklar şöyle:

 1.Anızlar yangınlara sebep olmaktadır.

2. Toprağın üst katmanlarındaki kil gibi toprak parçacıklarını pişirmekte, topraktaki birçok faydalı mikroorganizma ve solucan gibi küçük canlıları yakarak öldürmektedir.

3. Toprağın üst tabakasındaki organik maddeyi de yaktığı için toprağın verimini düşürür ve daha çok gübre kullanımına sebep olur, daha çok gübre kullanımı da su kaynaklarımızın kirlenmesine yol açar.

4. Ekin biçilirken yere düşen taneciklerden beslenen evcil ve yabani hayvanlar anız yakılmasından dolayı yaban hayatı önemli bir besin kaynağını kaybetmekte. 

5. Yine anız yakmalar topraktaki canlıların yok olmasına yol açarken yol kenarındaki yangınlardan dolayı oluşan dumandan trafik kazaları meydana gelmektedir. 

Açıklanan nedenlerle anız yangınları çiftçimize hiçbir fayda sağlamayacağı, aksine çiftçimizin fakirleşen toprak için daha fazla para harcamak zorunda kalmasına neden olacaktır.