Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 29.07.2019 tarih ve 13999 sayılı yazısı.
Tarih : 07-08-2019 223 defa incelendi

Belediyemiz Meclisinin 08.02.2019 tarih 23 sayılı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2019 tarih 150 sayılı kararları ile onaylanan Gözalan Mahallesi 190 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.maddesi doğrultusunda 06.08.2019 tarihi itibariyle 1(bir) ay süreyle Belediyemizde ilana çıkarıldığı hususu.