Yenişehir ilçemiz.....
Abdullah KÖSE
TELEFON:412 229 23 38

Görev Tanımı:

• Belediyemiz merkez bina ve dış birimlerinde bulunan sunucu,  bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımın bakım ve tamirini yapmak, 

• Belediyemiz merkez bina ve dış birimlerinde kurulu olan donanım ve yazılımların en verimli şekilde çalışması için gerekli desteği vermek,

• Sistem güvenliği ile ilgili gerekli yazılımsal ve donanımsal tedbirlerin alınması,

• Belediyemiz merkez bina ve dış birimlerinde internet ve yerel ağ altyapısını kurmak ve bakımını sağlamak,

• Belediyemiz merkez ve dış birimlerin yeni yazılım ve donanım  ihtiyaçlarını temin etmek, 

• Belediyemizin birimlerinde kullanılmak üzere veritabanına bağlı belediye otomasyon yazılımının bakım ve desteğini sağlamak,

• Belediyemize ait Veritabanının yönetilmesi ve  güncellenmesi, 

• Belediyemiz web sayfasının (www.diyarbakiryenisehir.bel.tr)  tasarım ve güncellemelerini yapmak/yaptırmak, 

• İnternet belediyeciliği (e-belediye) uygulamalarını çalışır durumda ve güncel tutmak,

• Diğer online kamusal platformlarla entegrasyonu sağlamak (KPS,UAVT,TAKBİS vs)