Yenişehir ilçemiz.....
Hamit İŞİN
TELEFON:412 228 96 54

Yazı İşleri Müdürlüğü

Misyon; Halkın memnuniyetine odaklı, Katılımcı, şeffaf, insan odaklı ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunmak, kentin değişimine yön vererek halkın yaşam standardını arttırmaktır.

Vizyon; Hizmet amacımız Halka hizmet olup özellikle iş ve işlemlerimizde adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı bir anlayışla, etik ilkelere bağlı, kamu yararını her şeyin üstünde tutarak vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini en süratli bir biçimde yürütmeyi bütün personelimizle birlikte sürdürmenin gayreti içinde hareket ederek, bizlerden hizmet alma noktasında bulunan halkımıza; hizmeti en kolay ve en iyi şekilde vermenin gayreti içerisinde olma prensibi ile kalitede ve hizmette öncü olmanın azmi içerisinde bulunmak.

Yazı İşleri Müdürlüğümüz 7 personeliyle çalışmalarına devam etmektedir.  Müdürlüğümüzün çalışmalarını rutin yazışmalar dışında 5 ana başlık altında toplayabiliriz.

1-Meclis Çalışmaları

2-Encümen Çalışmaları

3-Genel Evrak Kayıt

4-Fotokopi

5-Evlendirme Memurluğu Çalışmaları