DUYURULAR

2010-2014 Stratejik Planımız
EVLENDİRME İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
Belediyemiz Meclisi 2013 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Belediyemiz Meclisi 2013 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Belediyemiz Meclisi 2013 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Belediyemiz Meclisi 2013 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Yenişehir Adayları İlk Seçim Bürosunu Açtı
2014 Temuz ayı Meclis gündemi

HAVA DURUMU

Diyarbakır'da Önümüzdeki 1. Gün Hava Diyarbakır'da Önümüzdeki 2. Gün Hava Diyarbakır'da Önümüzdeki 3. Gün Hava
 

MAHALLELER

YENİŞEHİR İLÇESİ VE MAHALLELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
 

KONUM:

Yenişehir ilçesi toplam alanı 17,6 km2 olup; Suriçi yerleşim merkezinin kuzeyinden başlar. İlçenin doğusunda Dicle nehri,
güneyinde Çarıklı mahallesi ve Bağlar ilçe sınırı, kuzeyinde Deve Geçidi Barajı, batısında ise Kayapınar ilçe sınırları içerisinde bulunur. İlçe bu konumuyla Diyarbakır’ın ortasında yer alır.

 

 
ULAŞIM:

Elazığ Caddesi, Mardin Çevre Yolu ve Urfa Çevre Yolu ile Diyarbakır’ın komşuları Elazığ, Mardin, Batman ve Şanlıurfa’ya karayolu ulaşımı sağlanmaktadır. Ayrıca Diyarbakır Garından Demiryolu ve Kaplaner Havaalanından Havayolu ile şehir dışına farklı ulaşım imkânları bulunur.
 

 TARİHÇE:

Yüzyıllarca Diyarbakır kenti üzerinde egemenlik kuran uygarlıklar, kentin tarihine kültürel ve mimari gelişimine birçok zenginlik katmışlardır. Diyarbakır 1183 tarihinde Selahaddin Eyyübi tarafından ele geçirilerek, kent egemenliğinin Artukoğulları’na geçmesi sağlanmıştır. Bu çağlar; kentte sanatın, mimarinin ve kültürel aktivitelerin en üst düzeye çıkarıldığı dönem olarak geçer. Diyarbakır’ın mekansal strüktürünün yeniden şekillenmesi, asıl 16. yy’da kentin Osmanlı egemenliğine girmesiyle olmuştur. Diyarbakır’da sur dışına açılmanın ilk hareketleri 1869–1875 yıllarında kentte valilik yapmış olan Kurt İsmail Paşa’nın orduya ait kışlaları inşa etmesiyle başlamıştır. Bu yıllarda sur dışına taşımalar askeri amaçlı olup, tekil yapı ölçeğinden öteye gidememiştir. Ancak; uzun yıllar sonra “ sur dışı kent kavramı ” şehircilik düzeyinde Diyarbakır gündemine girebilmiştir. Kentte nüfus yoğunluğunun gittikçe artmasıyla, yeniden yapılandırılan sur dışı kent yerleşimlerindeki gelişmeler “Ofis Bölgesi’’( Yenişehir Mahallesi) yönünde gelişmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Daha önceki imar durumlarında, bu semtte yapılmış olan bir-iki katlı evlerin yerine günümüzdeki gibi apartmanlaşmaya yoğun bir şekilde başvurulmuştur. İmar planları üzerinde yapılan değişikliklerle, bahçeli ev ve tek ev düzeninde yapılmış olan evler yıkılarak, yerlerine çok katlı binaların yapıldığı bir dönem başlamıştır.

 

Yenişehir’de idari yapı 1965 yılında muhtarlık (mahalle) olarak düzenlenmiştir. Yenişehir, Diyarbakır iline bağlı mahalle durumunda idari yaşamını sürdürürken, 504 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan 7 adet Büyükşehir Belediyesi kapsamında 28.12.1993 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 93–5130 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla alt kademe belediyesi olmuştur.

10.07.2004 Tarihinde kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ile İlk Kademe tüzel kişiliğine kavuşur. Son olarak 06.03.2008 tarihinde yayımlanan Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilçe belediyesi olmuştur.


NÜFUS:

1990 yılında 116.001 olan ilçe nüfusu bölgede yaşanan çatışmalar ve ekonomik sorunlar nedeni ile yoğun göç alarak yaklaşık % 50 oranında artmış, 2000 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre 163.205 olmuştur. 10.07.2005 tarih 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun yürürlüğe girmesinden sonra ilçe alanı genişlemiş, yeni yerleşim yerleri bağlanmış ve nüfusu 182.118 olmuştur. İlçemizin nüfusu son olarak 2008 Yılı TÜİK verilerine göre 178.972 kişidir. Aşağıdaki tablolar ilçenin nüfusunu oluşturan kadın-erkek sayısını, okuma ve yazma bilen / bilmeyen kişi sayısını ve mahalle nüfusları ile ilgili bilgiler içermektedir.
 

 
YENİŞEHİR BELEDİYESİ KADIN/ ERKEK SAYISI

İLÇE

KADIN

ERKEK

TOPLAM

YENİŞEHİR BELD.

89.015

89.957

178.972

TOPLAM

89.015

89.957

178.972

CİNSİYETE GÖRE (15 +YAŞ) OKUMA YAZMA DURUMU

İL

İLÇE

İLÇE

OKUMAYAZMA DURUMU

ERKEK

KADIN

TOPLAM

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

MERKEZ

OKUMA YAZMA BİLMEYEN

4.114

15.212

 

19.326

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

MERKEZ

OKUMA YAZMA BİLEN

48.966

38.721

 

87.687

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

MERKEZ

BİLİNMEYEN

5.438

5.345

10.783

 

 

 

TOPLAM

58.518

59.278

117.796

 

 

 

YENİŞEHİR İLÇESİ MAHALLE NUFUSLARI

 

İL ADI

 

İLÇE ADI

 

MAHALLE ADI

 

NÜFUSU

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

ALPU

308

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

AZİZİYE

14991

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

BAHÇELİEVLER

305

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

BAŞİL

494

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

CUMHURİYET

6097

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

ÇİMENLER

666

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

DİCLE

3961

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

DOKUZÇELTİK

1816

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

DÖKMETAŞ

987

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

DÖNÜMLÜ

947

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

ELİDOLU

476

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

ESER

211

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

FABRİKA

6537

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

FERİT KÖŞK

4012

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

GÖRDOĞAN

9187

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

GÜVENDERE

1020

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

GÜZELKÜY

1096

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

İLBAŞ

265

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

KESİKAĞAÇ

744

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

KOOPERATİFLER

36188

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

SANCAR

156

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

SANAYİ

2300

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

ŞEHİTLİK

52544

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

TANIŞIK

963

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

ÜÇKUYU

1104

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

YENİŞEHİR

23530

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

YOLALTI

6504

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

YUKARI NASIRLAR

330

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

YÜKSEK

401

DİYARBAKIR

YENİŞEHİR

GÜVERCİNLİK

832

TOPLAM

178972

Nüfus istatistiklerinin bize sunmuş olduğu bakış açısı, ilçe yönetimi ve belediyenin hizmetlerini planlaması açısından önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sayede geleceğe yönelik bir nüfus tahmini yapılabilir. Diyarbakır kentinin genel nüfus hareketleri ve Yenişehir ilçe nüfusu istatistikleri göz önüne alınırsa; olağanüstü durumlar yaşanmaması ( sel, göç, deprem v.b.) ve nüfus artış oranının 2008 yılı artış oranında devam etmesi halinde ilçe nüfusunun 2025 yılında 255.000 kişi olması beklenmektedir.

 

GELECEK YILLAR NÜFUS TRENDİ


 

1997

155.916

2000

163.205

2005

182.118

2015

207.998

2025

255.000

 EKONOMİK DURUM:

Bir ülkenin ekonomik durumunu tahlil etmeye yarayan en önemli bulgulardan birisi de o ülkedeki işsizlik oranıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan veriler ve kent genelinde yapılan araştırmalar sonucunda; işsizlik oranı ülke genelinde % 9,9 iken Diyarbakır’da bu oran % 12,4’tür. İl sıralaması değerlendirildiğinde iller genelinde GSMH’den yararlanması bakımından 54. sıradadır.
 

Yine yapılan araştırmalarda Diyarbakır’da hane başına aylık ortalama gelir 809,25 TL’dir. Araştırmada ulaşılan her bir hanenin aylık ortalama gelirinin, yine o hanenin üye sayısına ve otuza bölünmesi ile bulunan kişi başına günlük gelir ise 5,23 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Barınma, ulaşım,eğitim,sağlık, giyim,sosyal-kültürel giderler gibi daha birçok insani ihtiyaç düşünüldüğünde kişi başına günlük ortalama 5 TL’lik gelirin, hangi düzeyde bir hayat seviyesine işaret ettiği oldukça çarpıcıdır. Bu miktarda bir parasal gelirin sadece gıda harcamaları için kullanılması durumunda dahi yetersiz kalacağı gerçeği kentte nasıl bir yoksulluğun hüküm sürdüğünü gözler önüne sermesi açısından oldukça önemlidir. Diyarbakır’da kişi başına aylık ortalama gelirin 156,98 TL olmasına karşılık, kişi başına aylık ortalama harcamanın 216,07 TL olması, kentteki haneler açısından gelir-gider dengesizliğinin açık bir göstergesidir. Ancak, gelir ve giderler üzerinden Diyarbakır’a ilişkin yapılacak bir tartışmanın, ekonomik temelli sosyal farklılaşma konusuna taşınması, sosyal gerçekliğe bir adım daha yaklaşmak için bir zorunluluktur.

Hiçbir geliri olmayan hanelerin en çok ikamet ettiği ilçeler sıralamasında bağlar ilçesinden sonra Yenişehir ilçesi %22,2 ile ikinci sıradadır. İlçe bazında yapılan analizler göstermektedir ki 1000 TL gelir kırılma noktasıdır. Kent dağılımına bakıldığında Yenişehir ilçesinde geliri 1000 TL üzerinde olan hane sayısı %23,9’dur. Tabi unutulmamalıdır ki kent genelinde yoğun göç nedeniyle kentin varoşları devasa boyuta gelmiş; ekonomik, sosyal ve kültürel zorluklar büyümüş, temel yaşam standartlarında önü alınamayan olumsuz bir tablo ortaya çıkmıştır. Bu yönüyle Yenişehir belediyesi sınırları içinde Dağkapı, Yenişehir, Ofis, Kooperatifler, Toplu konut, Cumhuriyet, Azizioğlu, İplik, Şehitlik gibi farklı sosyoekonomik yapıya sahip yerleşim birimleri oluşmuştur. İstatistikler değerlendirilirken bu hususların göz önünde bulundurulması ilçeye bakışımızı derinden etkilemektedir.

Yine yapılan araştırmalarda yaşanan zorunlu göçün de etkisiyle zaten düşük olan hane başı ekonomik gelir, katlanarak daha da düşük düzeylere inmiştir. Hane reislerinin çalışma oranlarında gelir getirici bir işe sahip olmama oranı % 54,7 gibi ciddi bir rakamdır. Yenişehir ilçesindeki hane reisleri çoğunlukla yaptıkları işleri ve meslekleri inşaat işçisi, şoför, hamal, mesleksiz, çiftçi, kahveci, kapıcı, demirci, işportacı, ev hanımı,ev kızı gibi meslekler ile ifade etmişlerdir. Bu yönüyle de ilçede ekonomik sıkıntıların yaşanmaması düşünülemez. Yıllar boyu ihmal edilmiş kentimizin ve Yenişehir ilçesinin ekonomik durumunun düzeltilmesi için devletin kamu yatırımlarını ve kaynak aktarımlarını yükselterek özel sektörü teşvik etmesi ve istihdam şartlarını düzeltici ciddi çalıçmalar yaparak konuyla ilgili ciddi bir politika oluşturması gerekmektedir.

SOSYAL DURUM:

Diyarbakır ekonomik zorlukların ve işsizlik sorununun yanı sıra sosyal güvence, sosyal katılım alanında da dezavantajlı konumdadır. Özellikle feodal toplum yapısı; başta kadınlar olmak üzere bütün toplumun sosyalleşmesi önünde büyük bir engel oluşturmuştur. Bu yönüyle Diyarbakır’ın sosyoekonomik durumuna bakılınca ülke genelinde, il sıralamasında eğitimde 73, sağlıkta 61, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinde ise 63. sırada olduğu görülmektedir. Kent genelindeki bu durum ilçemizde bulunan varoş mahallelerinde daha belirgin olarak gözlenmektedir.

 
İşsizlik,yoksulluk,barınma beslenme gibi problemlerin yanı sıra ,engelli, yaşlı ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik rehabilitasyon ve sosyal uyum çalışmalarında da zorluklar yaşanıyor. 2001–2009 yılları arasında özellikle gıda yardımı ihtiyacı yükselmiştir. Yenişehir ilçesinin % 5,3’ü Valilikten, % 8,3’ü Büyükşehir belediyesi’nden gıda yardımı almaktadır. Belediyemiz ilçede mağdur olan ihtiyaç sahiplerine; imkânların el verdiği ölçüde her yıl yiyecek, giyecek gibi çeşitli yardımlar yapmaktadır. Ramazan ayında yapılan yardımlar hariç ortalama yılda 5000 kişiye yardım ulaşmaktadır.

İlçenin Sosyoekonomik yapısına ilişkin bir diğer öğe de ilçe halkının barındıkları mekânlarla ilgilidir. Yenişehir ilçe halkının % 33,8’i tek katlı ve gecekondu tipi evlerde, % 15’i 2–3 katlı yapılarda, % 50’si apartmanda yaşamaktadır. Apartmanların buradaki oransal üstünlüğü kırdan kente doğru yaşanan yoğun göçle oluşmuş çarpık kentleşme ile ortaya çıkan ve sağlam bir yapıya sahip olamayan binaların da bulunmasındandır. Tek katlı gecekondu ve 2–3 katlı yapılar genellikle ilçenin Cumhuriyet, İplik, Aziziye, Sanayi, Dicle mahallesi, Ferit köşk, Şehitlik ve Ben u Sen gibi mahallelerinde bulunmaktadır. Evlerin bu durumda olması kalabalık ailelerin yaşamlarında ciddi zorluklara neden olmaktadır.

İlçe için bir başka veri de ailelerdeki nüfus yapısıdır. İlçede hane halkı sayısı 1 ile 5 kişi arasında olanlar % 45,6, 6–10 kişi arasın olanlar ise % 48,8’dır.Yine gıda, geçim ve barınma sorunlarının getirmiş olduğu olumsuz şartlardan dolayı eğitim, sosyal katılım ve sağlık alanında da ilçe halkı yeterli hizmeti almaktan oldukça uzaktır. İlçenin sosyal hayata katılımı incelendiğinde önümüze şu veriler çıkmaktadır. Arkadaşlıkların % 64,5’i komşuluk ilişkilerinden , % 17,4’ü okul ortamında oluşmuştur. Sosyal alan ve donatıların az olması sebebiyle kişiler mecburi ortamlarda tanışmışlardır. Evli bayanların % 87,7’si, bekâr bayanların da % 53,7’si mahalle ve komşuluk ilişkisi içinde tanışmışlardır. Herhangi bir sanat ve meslek grubuna ait bir sosyal kuruluşa, STK’ ya veya sendikaya üye olma durumları sorulduğunda üye olma oranı % 1’i bulmayan vahim bir rakam olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle sosyal alan olarak hemşerilik lokalleri/dernekleri, dini vakıf veya yas yerleri, kahveler bilinmekte ve bu mekanlar buluşulan yer olarak karşımıza çıkmaktadır.
 

Yenişehir Belediyesi ilçe sınırları içerisinde ilçe sakinlerine yönelik ( özellikle de kadın, çocuk ve gençlere ) mekânlar oluşturarak etkinlikler düzenlemekte, bu alanlarda paneller, festivaller düzenleyip atölyeler açmaktadır. Müzik, tiyatro, spor, dil ve okuma yazma alanlarında kurslar açmış, kalıcı alanlarda piknik alanları ve mesire yerleri üreterek ilçe ve kent halkının sosyal yaşamına katkıda bulunmuştur. Kapalı ve açık hava sinema etkinlikleri ve yüzme gibi yaz faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Belediyemiz eğitim destek evi, halkevi ve gençlik merkezleri açarak sosyal katılımın sağlanması konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi üzerinde özellikle durmaktadır.

Yenişehir de yaşayan ailelerin %81,8’i çekirdek aile yapısındadır. Bu durumda dini ve kültürel değerler de dikkate alınarak yapılan değerlendirmede özellikle kadınların/genç kızların dezavantajlı olduğu gerçeği ortaya çıkar. Yapılan araştırmalarda Yenişehir ilçesinde yaşayan kadınların % 92,7’si kadın merkezlerinin az olduğunu belirtmiştir. Mevcut olan kadın merkezlerinden haberdar olma ve kullanma durumları sorulduğunda yine % 92,7’si bu yerleri ya kullanamamakta ya da bu yerlerden haberi olmadığını belirtmiştir. Aynı araştırma gençlik evi/merkezi, toplum merkezi, aşevi, çamaşır evi, okuma evi/salonu/odası gibi sosyal alanlarda da, kadın merkezlerinde ki gibi olumsuz tablonun yaşandığını göstermektedir.

Burada asıl sıkıntı bu merkezlerin sayısının çok az olmasıyla birlikte olanların kullanılması ve bu merkezlerden haberdar olma oranının çok düşük olmasıdır. Bu durumlardan daha olumsuz olan bir istatistiki bilgi de; engelli evlerinde görülmektedir. Genel kalkınma düzeyi ve asgari refahın yakalanması konusunda ekonomik iyileştirmelerin yanı sıra paylaşımın, toplumsal aidiyet ve sosyal birliktelik duygularının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kullanılacak olan sosyal alanların kurulması ve ilçe halkına kullandırılması hayati bir gerekliliktir.

EĞİTİM :

Yenişehir ilçesi sınırları içinde zorunlu göçün de etkisiyle sosyoekonomik yapısı farklı mahalleler oluşmuştur. Göç nedeniyle olağanüstü artış gösteren ilçemizde eğitim kurumları açılması ihtiyacı doğmuş ve buna göre yeni okullar açılmıştır. İlçemizin nüfus yapısına göre eğitim durumları ile ilgili olarak, il genelinde okuryazarlık oranı % 75 iken ilçemizde bu rakam daha da aşağıya düşmektedir. 2009 yılı ÖSS istatistiklerine göre, ÖSS ham puan türünde il başarı sıralaması 53’tür. ÖSS Sayısal puan türünde il başarı sıralaması 53, ÖSS Sözel’de 73, ÖSS eşit Ağırlıkta 57’dir. 2009 ÖSS sınavına girip lisans, önlisans ve Açık Öğretim Fakültesine yerleşme başarısında ilimiz % 43.039 oran ile Türkiye il sıralamasında 78. olmuştur. İlçenin eğitim durumuyla ilgili bazı istatistikî tablolar aşağıda belirtilmiştir.
 

 
YENİŞEHİR İLÇESİ ÖĞRENCİ SAYISI

2008-2009 ilköğretim 1. Sınıf kayıt sayısı :
5789
2007–2008 öğretim yılı İlköğretim mezun sayısı:
4877
2008-2009 genel ortaöğretim 9. Sınıf kayıt sayısı :
3395
2008-2009 mesleki eğitim 9. Sınıf kayıt sayısı :
1947
2008–2009 Ortaöğretim Öğrenci sayısı:
11852
2008–2009 Mesleki Eğitim Öğrenci sayısı:
5759

 Yenişehir ilçesi sakinleri; zorunlu göç, ekonomik zorluklar ve bölgede uzun süredir devam eden çatışmalardan kaynaklı ciddi tahribatlar yaşamışlardır. Sıkıntıların yansıdığı bir diğer alan da sağlık hizmetleri ve sağlık güvencesi konusundadır. Diyarbakır genelinde yeşil kart alanların nüfusa oranı sıralamasında ülke genelinde Diyarbakır 30. sıradadır. 2007 yılında Türkiye’de hekim başına düşen kişi sayısı 721 iken Diyarbakır’da bu sayı 1072’dir. Yine Türkiye genelinde sağlık kurumlarında yatak başına düşen kişi sayısı 514 iken Diyarbakır’da bu sayı 526 dır. Bu konuda İlçe halkının 2004-2008 yılları arasındaki yeşil kartlı olma durumu, sağlık kuruluşları ve ilçenin nüfusu ile ilgili veriler birlikte değerlendirildiğinde diğer alanlarda yaşanan sıkıntıların sağlık alanında da yaşanıldığını göstermektedir. Bu durumun anlaşılması amacıyla ilçede bulunan sağlık ocaklarının sayıları ve yeşil kart alan vatandaşların 5 yıllık durumları tablolar halinde verilmiştir.

                                                    
SAĞLIK

YENİŞEHİR SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞINA BAĞLI 1.BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI

1

Şehitlik A.Gaffar OKKAN Sağlık Ocağı

2

Ben u sen Sağlık Ocağı

3

Yenişehir Sağlık Ocağı

4

Dağkapı Sağlık Ocağı

5

Ofis Sağlık Ocağı

6

50.Yıl Şehitlik Sağlık Ocağı

7

8 No’lu Seyrantepe Sağlık Ocağı

8

9 No’lu Fabrika Sağlık Ocağı

9

10 No’lu Cumhuriyet Sağlık Ocağı

10

18 Mart Yolaltı Sağlık Ocağı

11

450 Evler Sağlık Ocağı

12

Toplu konut Sağlık Ocağı

13

Güzelköy Sağlık Ocağı

14

Merkez Dağkapı AÇS/AP Merkezi

15

Merkez Şehitlik AÇS/AP Merkezi

16

Merkez 1 Nolu Verem Savaş Dispanseri

 

 

Aylara Göre Yenişehir İlçesi Yeşil Kart Sayısı (2004-2008)

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2004

4.424

5.629

11.227

18.535

24.559

29.052

31.539

32.780

33.947

34.964

35.693

36.662

2005

37.714

39.433

41.176

44.283

45.077

45.818

47.178

47.768

48.515

49.015

49.555

50.217

2006

50.691

51.300

51.813

52.736

53.095

53.711

54.311

54.808

55.385

55.787

56.139

56.564

2007

56.916

57.219

57.584

58.088

58.869

59.388

59.833

60.237

60.585

60.845

61.358

61.714

2008

62.431

63.055

63.584

64.029

64.417

64.737

65.272

65.667

66.021

66.660

67.534

68.032

 


ŞEHİRLEŞME VE İMAR DURUMU:

Yenişehir ilçesinde bulunan meskenler, ilçenin 1994 yılında ilçe statüsü kazanmasıyla kayıt altına alınmıştır. Daha önce il belediyesi tarafından ruhsatlandırılan yapılar 1994 yılından bugüne kadar ilçe belediyesi tarafından ruhsatlandırılmıştır. İlçede 2008 verilerine göre toplam mesken sayıları ve ruhsat durumu aşağıdaki gibidir.
 

DİYARBAKIR
İLÇE
NÜFUS
  KONUT SAY.
 BİNA SAYISI
İŞYERİ SAYISI
         KAMU
YENİŞEHİR İLÇ.
178.972
      49725
   11648
  4824
          315
  
 
   YIL
 
 
İNŞAAT RUHSAT SAYISI
 
 
İSKAN RUHSAT SAYISI
  1994
             1
 0
  1995
             25
1
  1996
             16
3
  1997
             10
5
  1998
             35
9
  1999
             32
10
  2000
             14
3
  2001
             15
2
  2002
             18
3
  2003
             18
0
  2004
             25
1
  2005
             27
14
  2006
             27
9
  2007
             80
10
  2008
             113
11
TOPLAM
             456
81

 


yenişehir belediye yenişehir belediyesi
Bu sayfa minimum 1024x768 ekran çözünürlüğünde görüntülenebilmektedir.