1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

04 Ağustos, 2022

Belediyemiz Meclisinin 06.06.2022 tarih, 87 sayılı ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 22.07.2022 tarih, 214 sayılı kararı ile onaylanan Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Dökmetaş Mahallesi, 629 No.lu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı