1/1000 ölçekli uygulama imar planı

24 Nisan, 2023

Belediyemiz Meclisi'nin 07.02.2023 tarih, 37 sayılı ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 11.04.2023 tarih, 65 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Dökmetaş Mahallesi, 656 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının