1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

04 Ağustos, 2022

Belediyemiz Meclisinin 06.06.2022 tarih, 86 sayılı ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 22.07.2022 tarih, 215 sayılı kararları ile onaylanan İlimiz, Yenişehir İlçesi, Aziziye Mahallesi 136/1 nolu ada/parseldeki kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği