1/1000 Ölçekli̇ Uygulama İmar Planı Deği̇şi̇kli̇ği̇

25 Mayıs, 2021

Belediyemiz Meclisinin 07.01.2021 tarih,14 sayılı ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 13.04.2021 tarih,100 sayılı kararları ile onaylanan İlimiz,Yenişehir İlçesi, Şilbe Mahallesi 667 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı degişikliğinin 21.05.2021 tarihi itibariyle 1(bir)ay süreyle Belediyemizde ilana çıkarılmıştır.