İlan

31 Temmuz, 2023

Belediyemiz Encümeni'nin 03.07.2023 tarih 127 sayılı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 20.07.2023 tarih 583 sayılı kararları ile onaylanan, Dokuzçeltik Mahallesi 8 nolu Düzenleme Sahasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 18'inci maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemeleri uygulanmasına alınmış olup, 26.07.2023 tarihi itibariyle 1 (bir) ay süreyle Belediyemizde ilan panosunda askıya çıkarıldığı, konunun Belediyemiz internet sitesinde ilan edilmesi hususunu;


              İLİ                                 İLÇESİ                     MAHALLE                  ADA/PARSEL
    DİYARBAKIR                   YENİŞEHİR            DOKUZÇELTİK                     30002/3
    DİYARBAKIR                   YENİŞEHİR            DOKUZÇELTİK                     30002/4
    DİYARBAKIR                   YENİŞEHİR            DOKUZÇELTİK                     30003/1
    DİYARBAKIR                   YENİŞEHİR            DOKUZÇELTİK                     30004/1
    DİYARBAKIR                   YENİŞEHİR            DOKUZÇELTİK                     30004/2
    DİYARBAKIR                   YENİŞEHİR            DOKUZÇELTİK                     30004/3
    DİYARBAKIR                   YENİŞEHİR            DOKUZÇELTİK                     30006/2
    DİYARBAKIR                   YENİŞEHİR            DOKUZÇELTİK                     30007/1
    DİYARBAKIR                   YENİŞEHİR            DOKUZÇELTİK                     30008/1
    DİYARBAKIR                   YENİŞEHİR            DOKUZÇELTİK                     30009/1
    DİYARBAKIR                   YENİŞEHİR            DOKUZÇELTİK                     30009/2
    DİYARBAKIR                   YENİŞEHİR            DOKUZÇELTİK                     30010/1