Plan Notu Değişikliği

22 Mart, 2021

             Belediyemiz Meclisinin 01.02.2021 tarih, 19 sayılı ve Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.02.2021 tarih, 58 sayılı kararları ile onaylanan, Belediyemiz sınırları dahilinde Şilbe-Elazığ Yolu Planlama Bölgesi 1., 2., 3. ve 4. Etap kapsamında kısmen Aziziye, kısmen Cumhuriyet, kısmen Çelikevler, kısmen Dokuzçeltik (ve Fabrika), kısmen Dökmetaş, kısmen Dönümlü, kısmen Gürdoğan, kısmen Sanayi, kısmen Üçkuyu, kısmen Yolaltı(Şılbe) ve kısmen Yukarı Nasırlar Mahallelerini kapsayan 1., 2., 3., ve 4. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği(plan notu) 19.03.2021 tarihi itibariyle 1(bir) ay süreyle Belediyemizde ilana/askıya  çıkarılmıştır.