İhale İlanı

Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Konusu üçkuyu Mahallesi 1300 ada 2 nolu ve 1298 ada 2 nolu parsel

Mülkiyeti belediyemize ait İlimiz Yenişehir İlçesi Üçkuyu Mahallesi 1300 ada 2 nolu ve 1298 ada 2 nolu parselde bulunan iki adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır.