İhale İlanı

Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Konusu Yenişehir İlçesi, Dökmetaş Mahallesi 30179 Ada 1 Nolu ve 30180 ada 2 Nolu Parsel ve 30185 Ada 2 Nolu Parsel

İlgi yazı sehven yazılmış olup, Mülkiyeti belediyemize ait İlimiz Yenişehir İlçesi, Dökmetaş Mahallesi 30179 Ada 1 Nolu ve 30180 ada 2 Nolu Parsel ve 30185 Ada 2 Nolu Parselde bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır.