İhale İlanı

Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Konusu 30004 ada 2, 30004 ada 3, 30006 ada 2 ve 30007 ada 1 nolu parseller

İlimiz, Yenişehir İlçesi, Dokuzçeltik Mahallesi 30004 ada 2, 30004 ada 3, 30006 ada 2 ve 30007 ada 1 nolu parsellerde bulunan 49.878,72 m2 arsanın satışları