İhale İlanı

Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Konusu İhale İlanı

Yenişehir Belediyesi tarafından “İlimiz, Yenişehir İlçesi, Dokuzçeltik Mahallesi 30004 ada 2,
30004 ada 3, 30006 ada 2 ve 30007 ada 1 nolu parsellerde bulunan 49.878,72 m 2 arsa” 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yenişehir Belediyesi tarafından “İlimiz, Yenişehir İlçesi, Dokuzçeltik Mahallesi 30004 ada 2,
30004 ada 3, 30006 ada 2 ve 30007 ada 1 nolu parsellerde bulunan 49.878,72 m 2 arsanın
satışları” için şartlara uygun teklif sahipleri tekliflerini sunmaya davet ediyor. İlgilenen ve
uygun şartlara sahip teklif sahipleri 15.08.2023 tarihi saat 10.00’a kadar daha fazla bilgiyi ve
ihale dokümanını Destek Hizmetleri Müdürlüğünden bedelsiz görebilir ve 10.000,00 TL

karşılığından satın alabilirler.