1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Tarih : 01-01-2021 76 defa incelendi

Belediyemiz Meclisinin 12.10.2020 tarih, 134 sayılı ve Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 18.12.2020 tarih, 360 sayılı kararları ile onaylanan, Belediyemiz sınırları dahilinde Şilbe-Elazığ Yolu Planlama Bölgesi kapsamında kısmen Dokuzçeltik (ve Fabrika), kısmen Şılbe(Yolaltı) ve kısmen Sanayi Mahallelerini kapsayan 3.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun 31.12.2020 tarihi itibariyle 1(bir) ay süreyle Belediyemizde ilana çıkarılmıştır.