1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Tarih : 01-01-2021 377 defa incelendi

Belediyemiz Meclisinin 12.10.2020 tarih, 135 sayılı ve Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 18.12.2020 tarih, 359 sayılı kararları ile onaylanan, Belediyemiz sınırları dahilinde Şilbe-Elazığ Yolu Planlama Bölgesi kapsamında kısmen Sanayi, kısmen Şılbe(Yolaltı), kısmen Aziziye, kısmen Gürdoğan, kısmen Dönümlü(Müslümeğik), kısmen Cumhuriyet ve kısmen Yenişehir(Kooperatif) Mahallelerini kapsayan 4.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun 31.12.2020 tarihi itibariyle 1(bir) ay süreyle Belediyemizde ilana çıkarılmıştır.