1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Tarih : 22-03-2021 599 defa incelendi

            Belediyemiz Meclisinin 06.10.2020 tarih, 132 sayılı ve Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.01.2021 tarih, 27 sayılı kararları ile onaylanan İlimiz, Yenişehir İlçesi, Dokuzçeltik Mahallesi 1997/1 nolu parseldeki kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 19.03.2021 tarihi itibariyle 1(bir) ay süreyle Belediyemizde ilana çıkarılmıştır.