1\1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Tarih : 29-09-2020 215 defa incelendi

Belediyemiz Meclisinin 13.05.2020 tarih, 58 sayılı ve Büyükşehir Belediyesi Meclisinin  18.08.2020 tarih, 167 sayılı kararları ile onaylanan İlimiz, Yenişehir İlçesi, Dokuzçeltik Mahallesi 1358 ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 24.09.2020 tarihi itibariyle 1(bir) ay süreyle Belediyemizde ilana çıkarılmıştır.