İlan
Tarih : 29-07-2020 321 defa incelendi

         Belediyemiz Encümeni'nin 15.05.2018 tarih, 96 sayılı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 01.06.2020 tarih, 415 sayılı kararları ile onaylanan Şehitlik (Köşkler) Mahallesi 3 nolu Düzenleme Sahası 18. Madde Uygulaması 28.07.2020 tarihi itibariyle 1 (bir) ay süreyle Belediyemizde askıya çıkarılmıştır.