Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları: 
Belediye sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda imar planları gereğince yeni yollar açmak, bunun içinde gerekli proje keşif ön hazırlıklarını yapmak, onaylamak veya onaylatmak.
İlçe sınırları dahilinde bulunan yeni açılan imar yollarını kullanıma elverişli hale getirmek, tespitler doğrultusunda imar yollarının stabilize, beton kaplama, sathi kaplama, asfalt, kilitli parke taşı döşeme yapılması, yolların bakım ve onarımını yapmak.
Belediye sınırları içerisindeki ara yolların, tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde bunların sürekli bakımı, onarımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartların değiştirilmesi ya da ilavesi için Başkanlığa teklifte bulunmak.
İlçemizde ilgili kurumların yaptığı kazı çalışmalarını denetlemek.
Belediyeye ait hizmet binalarının yapımı ve onarımını bizzat yapmak veya yasaların tayin ettiği usullere uygun olarak yaptırmak.