Yönetim Şeması

Başkan
Murat BEŞİKCİ
Özel Kalem Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Hacı CEBE
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Makine İkm. Bak. Onarım Müdürlüğü
Çevre Kor. Kont. Müdürlüğü
Muhtarlıklar Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Arif YILDIRIM
İmar ve Şeh. Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Ruhsat ve Den. Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Hüseyin BALPETEK
İns. Kyn. ve Eğt. Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
İşletme ve İşt. Müdürlüğü
Destek Hiz. Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Mustafa TEMEL
Kültür ve Sos. İşl. Müdürlüğü
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Basın Yay. Ve Halkla İliş. Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Park ve Bahçe Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü