Yönetim Şeması

Başkan
Murat BEŞİKCİ
Özel Kalem Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı V.
Hüseyin BALPETEK
Serkan ŞEN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Halil AKGÜMÜŞ
Yazı İşleri Müdürlüğü
Serkan ŞEN
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Dilek BİREL
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Dilek BİREL
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Mehmet DEMİRTOP
Muhtarlıklar Müdürlüğü
Serkan ŞEN
Bilgi İşlem müdürlüğü
Mücahit KAVAK
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Remzi TEKİN
Yasemin Ensari
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Remzi TEKİN
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yasemin Ensari
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Ferhan BAŞAK
Ferhan BAŞAK
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Mehmet Ali KONAT
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Adnan MENGİ
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Sıddık PAMUK
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Mustafa TEMEL
Özgür POLAT
Park ve Bahçe Müdürlüğü
Özgür POLAT
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
Sıddık PAMUK
Fen İşleri Müdürlüğü
Bedih AY
Zabıta Müdürlüğü
Birkan ABİŞ
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Mücahit KAVAK
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Mehmet DEMİRTOP
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Hanefi ALPAYA
Mali Hizmetler Müdürlüğü