Yönetim Şeması

Başkan
Murat BEŞİKCİ
Özel Kalem Müdürlüğü
Baver KİKİZADE
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Hacı CEBE
Mücahit KAVAK
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Mücahit KAVAK
Makine İkm. Bak. Onarım Müdürlüğü
Buşra İDİKUT
Çevre Kor. Kont. Müdürlüğü
Mehmet DEMİRTOP
Muhtarlıklar Müdürlüğü
Birkan ABİŞ
Sıfır Atık Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Arif YILDIRIM
Ferhan BAŞAK
İmar ve Şeh. Müdürlüğü
Mehmet Ali KONAT
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Dilek BİREL
Ruhsat ve Den. Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Hüseyin BALPETEK
Aydan OZAN
İns. Kyn. ve Eğt. Müdürlüğü
Halil AKGÜMÜŞ
Yazı İşleri Müdürlüğü
Aydan OZAN
İşletme ve İşt. Müdürlüğü
Kadriye ÇANKIRI
Destek Hiz. Müdürlüğü
Aydan OZAN
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Mustafa TEMEL
Remzi TEKİN
Kültür ve Sos. İşl. Müdürlüğü
Meryem KAYA
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Remzi TEKİN
Basın Yay. Ve Halkla İliş. Müdürlüğü
Sıddık PAMUK
Fen İşleri Müdürlüğü
Adnan MENGİ
Park ve Bahçe Müdürlüğü
Hanefi ALPAYA
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Bedih AY
Zabıta Müdürlüğü
Özgür POLAT
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü