1/1000 Ölçekli̇ Uygulama İmar Planı Deği̇şi̇kli̇ği̇

31 Ağustos, 2021

      Belediyemiz Encümeni'nin 24.06.2021 tarih, 77 sayılı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 19.08.2021 tarih, 544 sayılı kararları ile onaylanan Şehitlik(Köşkler) Mahallesi 4 nolu Düzenleme Sahası 18. Madde Uygulaması 27.08.2021 tarihi itibariyle 1 (bir) ay süreyle Belediyemizde askıya çıkarılmıştır.