1/1000 Ölçekli̇ Uygulama İmar Planı Deği̇şi̇kli̇ği̇

08 Ekim, 2021

Belediyemiz Meclisinin 07.06.2021 tarih, 83 sayılı ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 16.09.2021 tarih, 272 sayılı kararı ile onaylanan İlimiz, Yenişehir İlçesi, Şılbe Mahallesi 101/1 nolu ada/parseldeki kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 08.10.2021 tarihi itibariyle 30(otuz) gün süreyle Belediyemizde askıya/ilana çıkacaktır.