1/1000 Ölçekli̇ Uygulama İmar Planı Deği̇şi̇kli̇ği̇

26 Ekim, 2021

Belediyemiz Meclisinin 02.08.2021 tarih, 105 sayılı ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 17.09.2021 tarih, 286 sayılı kararı ile onaylanan İlimiz, Yenişehir İlçesi, Gürdoğan Mahallesi 1614/7, 1615/3 nolu  ada/parsellerde kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 25.10.2021 tarihi itibariyle 1(bir) ay süreyle Belediyemizde askıya/ilana çıkarılacağı hususunu;