1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

26 Kasım, 2021

Belediyemiz Meclisinin 02.10.2021 tarih, 122 sayılı ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 14.11.2021 tarih, 344 sayılı kararı ile onaylanan İlimiz, Yenişehir İlçesi, Dokuzçeltik Mahallesi 30002/4 nolu ada/parseldeki kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 26.11.2021 tarihi itibariyle 1(bir) ay süreyle Belediyemizde askıya/ilana çıkarılacağı hususunu;