1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

22 Mart, 2021

            Belediyemiz Meclisinin 06.10.2020 tarih, 132 sayılı ve Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.01.2021 tarih, 27 sayılı kararları ile onaylanan İlimiz, Yenişehir İlçesi, Dokuzçeltik Mahallesi 1997/1 nolu parseldeki kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 19.03.2021 tarihi itibariyle 1(bir) ay süreyle Belediyemizde ilana çıkarılmıştır.