1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

22 Mart, 2021

           Belediyemiz Meclisinin 07.10.2020 tarih, 133 sayılı ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 15.01.2021 tarih, 26 sayılı kararları ile onaylanan İlimiz, Yenişehir İlçesi, Dokuzçeltik Mahallesi 2001 ada 7 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 19.03.2021 tarihi itibariyle 1(bir) ay süreyle Belediyemizde ilana çıkarılmıştır.