1/1000 Ölçekli̇ Uygulama İmar Planı Deği̇şi̇kli̇ği̇

21 Nisan, 2021

Belediyemiz Meclisinin 05.02.2021 tarih,31 sayılı ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 11.03.2021 tarih,84 sayılı kararları ile onaylanan İlimiz,Yenişehir İlçesi, Dokuzçeltik Mahallesi 208,390, 394 ve 396 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı degişikliğinin 16.04.2021 tarihi itibariyle 1(bir)ay süreyle Belediyemizde ilana çıkarılmıştır.