Üçkuyu Mahallesi 1300 ada 2 nolu ve 1298 ada 2 nolu parsel

29 Temmuz, 2022

Mülkiyeti belediyemize ait İlimiz Yenişehir İlçesi Üçkuyu Mahallesi 1300 ada 2 nolu ve 1298 ada 2 nolu parselde bulunan iki adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır.